Previous
Next

Organisaties.

Sinds enkele jaren tracht de Stad Brussel haar evenementen dynamischer te maken door vooral samen te werken met verenigingen, kunstenaarscollectieven, andere vzw’s die actief zijn in de betrokken sectoren, buurtbewoners, enz.

Dat zal deze zomer zeker het geval zijn. Het initiatief heeft tot doel extra steun te verlenen aan de culturele sector, die zeer zwaar getroffenen is door de stopzetting van de activiteiten als gevolg van de huidige gezondheidssituatie.

Zo slaan de dienst Cultuur van de Stad Brussel en Brussels Major Events de handen in elkaar om de programmering en de communicatie van verschillende evenementen creatiever en efficiënter aan te pakken.

About
Organisaties
Vaux-Hall
Summer
Guignolet
dans le parc
Fifty Summer
Sessions
au vaux-hall